SILTA on Baltic Region ry:n hanke, joka toteutuu STEA:n tuella ja yhteistyössä Turun kaupungin kanssa.

Hankkeen tavoitteena on luoda ja juurruttaa malli, jolla lisätä venäjänkielisten kotona asuvien ikääntyneiden osallisuutta yhteiskunnassa ja motivoida terveelliseen elämään. Myös lisätä tasa-arvoa verrattuna muihin kieliryhmiin, tiedon ja toiminnan saavutettavuutta sekä vähentää yksinäisyyttä ja päihteiden käyttöä.

Kerhot ja ryhmät

Taidemaalaus

Taidemaalaus terapiaa vaikuttaa erittäin positiivisesti avoin verenkiertoon, hermoihin ja mielialaan. Kokenut ohjaaja ja mukava porukka.

Osoite: Kousankatu 5 (Varissuo)
Välineet: saatavissa paikan päällä
Osallistujien määrä: 10

Suomea käytännön kautta

Käytännöllinen Suomen kieli teema-tuntien perusteella ryhmässä. Kerho auttaa lisäämään Suomen kielen käyttöä arki elämässä.

Osoite: Ruukinkatu2 (Kupitta, OldMill tiloissa)
Välineet: ei
Osallistujien määrä: 15

Sauvakävely

Tunnin kestävä sauvakävely reitti. Vaikuttaa positiivisesti koko elimistön yleiskuntoon, verikiertoon ja mielialaan.

Osoite: Raadinkatu 7 (Kokoontuminen Lausten koulun pihalla)
Välineet: kävelysauvat
Osallistujien määrä: ei rajoitettu

Tuolijumppa

Monipuolista jumppaa pääasiassa tuolilla istuen. Lihaksia voimistavia, venyttäviä ja rentouttavia liikkeitä iästä riippumatta.

Osoite: Varissuo, Nisse Kavonkatu 3
Välineet: ei
Osallistujien määrä: 12

Kalenteri

Yhteystiedot

Anton Romanov
projektikoordinaattori
+358 442 413 956
anton.romanov@siltaturku.fi

Mira Pigaleva
projektiasiantuntija
+358 442 387 405
mira.pigaleva@siltaturku.fi