SILTA on Baltic Region ry:n hanke, joka toteutuu STEA:n tuella ja yhteistyössä Turun kaupungin kanssa.

Hankkeen tavoitteena on luoda ja juurruttaa malli, jolla lisätä venäjänkielisten kotona asuvien ikääntyneiden osallisuutta yhteiskunnassa ja motivoida terveelliseen elämään. Myös lisätä tasa-arvoa verrattuna muihin kieliryhmiin, tiedon ja toiminnan saavutettavuutta sekä vähentää yksinäisyyttä ja päihteiden käyttöä.

Kerhot ja ryhmät

Kalenteri

Yhteystiedot

Anton Romanov
projektikoordinaattori
+358 442 413 956
anton.romanov@siltaturku.fi

Mira Pigaleva
projektiasiantuntija
+358 442 387 405
mira.pigaleva@siltaturku.fi